Milí přátelé, 
každý se modlíme - někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby jim svědčit o přátelství s Kristem. 
„Neříkejme mladým, jak a co mají dělat, ale kráčejme cestami, kterými oni jdou,“ říká papež František. Zvu mladé, staré i celé rodiny, jak domácí, tak farní společenství, abyste se přidali ke společné modlitbě. Způsob si zvolte každý sám. 
Prosím také o potřebné milosti pro všechna diecézní setkání a také za přípravu Celostátního setkání mládeže, které připravujeme na srpen 2021 v Hradci Králové. 


Žehná a o modlitbu za dílo prosí koordinátor o. Kamil Strak 

V této brožuře najdete následující: 
Modlitba za mládež (s verzí pro tisk ve formátu A5 na konci brožury),
Přímluvy (které jsou pro celý tento týden stejné), 
Dopis od mladého člověka, který se dá využít různě (např. jako úvod do tohoto týdne = pozvánka k plnému prožití Týdne modliteb za mládež, jako součást kázání či na závěr mše svaté, apod.), 
Křížová cesta,
Adorace.
 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ 
Pane Ježíši Kriste, 
sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: 
chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních 
zkouškách. 
Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní 
šli. 
Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, 
aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to 
vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. 
Zdrávas Maria…

 

Celá brožura ke stažení.