Pondělí 8. 4. 2019

Biblický text: Jan 8, 12-14

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svědectví sám sobě, proto tvé svědectví není pravé.“

Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu.

Text z promluv papeže Františka:

Ježíš o sobě prohlásí: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.” Následujme jej, pravé světlo, abychom se neztratili a abychom odráželi své vlastní světlo a vřelost na ty lidi, kteří procházejí chvílemi nesnází a vnitřní temnoty.

Zamyšlení: Každý z nás kráčíme životem za nějakým cílem. Každý z nás hledá směr své životní cesty. Někdy se necháme někým vést, jindy někoho vedeme my sami.

Kdo je však naším životním průvodcem? Nenecháváme se vést reklamami, módními ikonami,…

Otázka: Kdo je mým životním průvodcem?

Přímluvy

Ježíš zná křehkost života, lidskou úzkost a strach; jeho smrt otevřela spásu všem. Modleme se proto za celý svět a s nadějí volejme: Pane, smiluj se.

Ježíši:

  • Pomáhej nám, abychom žili s jistotou, že sloužit tobě a druhým lidem je nejjistější cesta k naplněnému a smysluplnému životu.
  • Pomáhej nám, abychom dovedli milovat nesympatické lidi a také ty, kteří nám ublížili.
  • Pomáhej nám, abychom se uměli dělit s potřebnými a nebyli neteční k potřebám spoluobčanů.
  • Posiluj mladé lidi, aby trpělivě a vytrvale hledali spravedlnost a mír.
  • Pamatuj na všechny, kdo pracují v justici. Inspiruj je, aby moudře hledali spravedlnost i pro ty, co už ztratili naději.
  • Pomáhej nám, ať jsme vnímaví a pozorní k tvému slovu, aby se mohlo stát světlem pro náš život.
  • Pamatuj na všechny lidi, kteří přišli o život ve válečných konfliktech, a dej jim trvalý mír ve své blízkosti.

Pane Ježíši, ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid, spoléhající na tvou věrnost. Tobě buď sláva na věky věků. Amen.