Pátek 12. 4. 2019

Biblický text: Jan 10, 31-32

Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“

Text z promluv papeže Františka:

Co kříž zanechává v každém z nás? Zanechává dobro, které nemůže dát nikdo jiný: jistotu věrné Boží lásky k nám. Tak velké lásky, která dokáže vstoupit do našeho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu nést ho, vstoupit do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu. V Kristově kříži se nachází všechna Boží láska a nesmírné Boží milosrdenství. A toto je láska, které můžeme důvěřovat a ve kterou můžeme věřit.

Zamyšlení: Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Jak často bereme my - kameny pomlouvání, lží? Jak často se díváme na druhé lidi skrz prsty a zaměřujeme se hlavně na jejich slabé stránky místo toho, abychom si všímali, v čem jsou dobří?

Úkol: Zamysli se, jestli jsi v poslední době někomu neublížil slovem či skutkem, a pokus se to napravit – přinejmenším tím, že mu v duchu požehnáš. Pokud tě někdo hodně štve, snaž se zjistit aspoň tři jeho dobré vlastnosti.

Přímluvy

Bratři a sestry! Náš Bůh je milosrdný a plný slitování, je shovívavý i bohatý láskou. Vyprosme si od něho, co potřebuje církev a svět.

Věčný Bože:

  • Prosíme tě za papeže Františka, biskupy a kněze, aby tvým věřícím ochotně sloužili svátostmi i slovem.
  • Prosíme za ty, kdo ztratili rodinné zázemí nebo práci, a za všechny, kdo jsou v životě neúspěšní a nešťastní, aby v Tobě našli útěchu.
  • Prosíme za sebe navzájem, ať se dovedeme dotýkat křížů svých bližních a šíříme ducha tvé lásky a pomoci.
  • Prosíme za ty, kdo pracují v hospicích, aby měli dostatek síly sloužit s láskou a pozorností vážně nemocným.
  • Prosíme za mladé lidi, aby měli sílu odpovědně používat svoji svobodu.
  • Prosíme za zemřelé, aby se na nich projevilo tvé milosrdenství a viděli tvou slávu.

Všemohoucí Bože! Vyslyš naše volání a dopřej nám dojít ke světlu tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen