Čtvrtek 11. 4. 2019

Biblický text: Jan 8, 54-56

Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má slova by nic nebyla. Mne oslavuje můj otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám. Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“

Text z promluv papeže Františka:

Podej Krista – a dostaneš křídla naděje, aby ses mohl s radostí vydat budoucí cestou; podej Krista – a tvůj život bude naplněn jeho láskou, bude plodným životem.  Všichni totiž toužíme mít plodný život, život, který rozeznívá životy druhých.

Zamyšlení: Pokud chci druhým lidem dávat Krista, je potřebné mít s ním dobrý – přátelský vztah. Vnímám Ježíše jako přítele? Najdu si čas jenom pro něho?

Úkol: Najdi si místo, kde budeš mít klid, zapal svíčku a popovídej si s Ježíšem o všem, co tě trápí, z čeho máš radost, co zrovna prožíváš. Poděkuj mu za dar víry. Připrav se podle zpovědního zrcadla ke svátosti smíření a urovnej svůj vztah s Ježíšem; s odvahou prožij setkání s ním ve svátosti, ve které ti nabízí svou sílu.

Přímluvy

Bratři a sestry! Protože na Boha někdy zapomínáme, nyní ho společně o to pozorněji prosme.

Pane Ježíši Kriste:

  • Veď svoji církev skrze papeže, biskupy a kněze odhodlaně k šíření radostné zprávy o tvém vzkříšení.
  • Urovnej svou láskou narušené vztahy v rodinách mezi rodiči, mezi dětmi i mezi lidmi.
  • Posiluj darem naděje mladé lidi, aby se stále znovu a znovu navraceli k životu ve Tvé blízkosti.
  • Nauč nás důslednosti v modlitbě a v prohlubování vztahu s druhými lidmi.
  • Dej nám sílu, abychom dokázali odpovídat na tvoje volání.
  • Přijmi do své slávy všechny naše zemřelé.

Pane Ježíši Kriste, tys byl proboden na kříži, který se stal trůnem tvé slávy, a otevřel jsi nám své srdce plné milosti a pravdy. Uzdrav, prosíme, naše rány a bolesti způsobené hříchem a doveď nás do své slávy.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.