Letošní „Týden modliteb za mládeže“ prožíváme ve znamení oslav XXXIV. Světového dne mládeže, který se slavil v Panamě a nyní se slaví v jednotlivých diecézích.

Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1, 38).

K jednotlivým dnům jsou připravena krátká zamyšlení nad biblickým textem s otázkou nebo úkolem, jak Boží slovo uvádět do života.

Navržené přímluvy je možné použít v Týdnu modliteb za mládež při bohoslužbách, ale i v jiných dnech během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Modleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Všechny texty pro rok 2019 ke stažení v pdf.

MODLITBA

Bože, Tys dal svatému apoštolu Janovi nahlédnout do tajemství svého věčného Slova: ukaž i nám bohatství své lásky, osvěť naši mysl a otevři naše srdce.

Ježíši, Ty jsi dal svatému apoštolu Janovi za matku Pannu Marii, která zaujímá výhradní místo v díle spásy, a to tím, že řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Dej i nám dostatek odvahy ke službě tobě a lidem kolem nás.

Ježíši, ty jsi řekl: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Tímto přikázáním nás vedeš až k položení života za druhého, jak jsi to z lásky k nám učinil ty sám. Svou smrtí a zmrtvýchvstáním jsi nám získal věčné společenství s Bohem. Pane, dej, ať si uvědomujeme, že setrvávat v Boží lásce stačí ke všemu.


Imprimatur: Kardinál Dominik Duka OP, Č. j.: S/2019/103
Vydala Sekce pro mládež České biskupské konference 
Redakce: sekretariát Sekce pro mládež České biskupské konference
Přímluvy jsou připraveny dle starších brožur Týdne modliteb za mládež a podle přímluv P. Aloise Perničky.